Roslagsvillan - Roslagsmoduler - Roslagsstallet - Startsida

 
 
 

Bohlins Bygg & Montage
 Montage
 Special
 Mark & Betong
 Kvalitet
 Miljö
 Resurser
 

 
 
 
 

Vi säkrar kvalitén
 

                                

Vi, entreprenören, beställaren, leverantören, underleverantören, tillämpar ett system i arbetet som säkrar att misstag inte
görs i något led.

Vi ser till att rätt material används på rätt sätt på rätt plats och behandlas rätt.

Vi kontrollerar att materialet håller föreskriven kvalitet.

Vi ser till att uppfylla kundens krav på kvalitet för såväl våra produkter som våra tjänster.

Vår personal tar ansvar för sin del av åtagandet.

Vi arbetar med egenkontroller på alla jobb.
Vårt arbete präglas av kunskap, ordning och reda samt samverkan såväl inom företaget som i kontakt med våra kunder och medarbetare.
Vår strävan är att varje uppdrag ska ge en nöjd kund som återkommer till oss med nya uppdrag eller rekommenderar oss till nya kunder.

Vi utarbetar en skräddarsydd kvalitetsplan till varje objekt.

Vi har en egen kvalitetsansvarig i enlighet med PBL.

 

 
 
 
 
 

Bohlins Bygg & Montage - Box 16009 - 750 16 Uppsala - Tel:018 236218 / 0709 137000 - Fax: 018 236219