Roslagsvillan - Roslagsmoduler - Roslagsstallet - Startsida

 
 
 

Bohlins Bygg & Montage
 Montage
 Special
 Mark & Betong
 Kvalitet
 Miljö
 Resurser
 

 
 
 
 

Miljö
 

                                

Sopor sorteras på byggplatsen och slängs i container trä för sig etc.
-Vi använder det miljövänligaste materialet som är möjligt i varje specifikt projekt vi utför.
-Vi väljer i möjligaste mån vattenbaserade lim, färger, lacker, etc.
-Vi samordnar så det körs samtransporter till byggena för att undvika onödiga transporter.
-Vi använder material som är återvunnet eller kan återvinnas i den mån det finns.
-Vi täcker in arbetsplatsen så mycket som möjligt för att minimera dammet.
-Vi följer tillverkarens rekommendationer och instruktioner om hur varan och
  dess emballage, m m, ska behandlas och/eller kasseras.
-Vi anlitar en konsult eller upprättar själva, tillsammans med kunden, en miljöplan för det         aktuella objektet.
-Om asbest eller andra miljöfarliga material förekommer anlitar vi ett saneringsföretag som sanerar på rätt sätt.

 

 

 
 
 
 
 

Bohlins bygg & Montage - Box 16009 - 750 16 Uppsala - Tel:018 236218 / 0709 137000 - Fax: 018 236219