Roslagsvillan - Roslagsmoduler - Roslagsstallet - Startsida

 
 
 

Bohlins Bygg & Montage
Montage
Special
Mark & Betong
Kvalitet
Miljö
Resurser
 

 
 
 
 

Montage
Vi monterar:

  • Limträhallar
  • Betongväggar
  • Plansilos
  • Gödselbrunnar
  • Storblocksmontage
  • Lantbruk
  • Vattenmagasin
  • Ladugårdar

 

 

 

 
 
 
 
 

Bohlins bygg & Montage - Box 16009 - 750 16 Uppsala - Tel:018 236218 / 0709 137000 - Fax: 018 236219